تجهیزات بدن سازی

تجهیزات بدن سازی
شامل کلیه لوازم مورد نیاز در باشگاه و خانه جهت انجام حرکات ورزشی و رسیدن به تناسب اندام می باشد.
مت یوگا
تخته استپ
کش پیلاتش
دمبل چهارگوش
دمبل شش گوش
هالتر
میل بارفیکس
لوازم کامل ایروبیک
توپ بدن سازی
تجهیزات و لوازم کمکی
نیمکت بدن سازی

هیچ محصولی یافت نشد.